ראשי » עורך דין ירושה

עורך דין ירושה

עורך דין ירושה

האם קיימת חשיבות סדר הנפטרים לפני קביעת היורשים לירושה?

05/02/2022
חוק הירושה מסדיר את כל נושא הירושה של אדם יחיד או של בני הזוג הנשואים על פי חוק בישראל. בין היתר, החוק דן בסדר הפטירות של בני זוג בשביל לקבוע את זהותם של היורשים. ולכן, כאשר אתם נעזרים בידע של עורך דין ירושה על מנת לכתוב את הצוואה, צריך להכיר את המגבלות ולפעול לפי סעיף...